Get Adobe Flash player

Jaarverslag Gymnastiekvereniging Ried e.o. 2011/2012

 

April 2011.

Op 11 april was het uitje naar Aeolus i.v.m. het 60-jarig jubileum dit jaar van de gymvereniging.

13 april de jaarvergadering.

Maaike heeft eindelijk haar kast gekregen, waar ze de radio e.d. in kan zetten.

 

Mei 2011.

Maar weer eens met de gemeente gebeld om te melden dat de vloer vaak vies is en dat het lekt in de toestelruimte.

Ook gemeld bij de Trije dat het volleybalnet stuk is en de volleybal dames graag een nieuw net zouden willen hebben.

Firma Jansen & Fritsen controleren de toestellen en bepalen of er wat vervangen moet worden.

 

Juni 2011.

Niet veel bijzonders, geen les vanwege pinkster en de animo is altijd wat minder aan het eind van het schooljaar.

 

Juli en augustus 2011.

11 juli geen les vanwege Riedster Merke en een week later de laatste les voor de grote vakantie.

Alle kinderen hebben weer een ijsje gekregen.

 

September 2011.

De eerste les na de vakantie is maandag 5 september. En de groepen bestaan uit de volgende aantallen: peuters 3, kleuters 15, jongens 8, meisjes 12 en dames 13.

De zaal wordt nog steeds niet goed schoongemaakt en het lekt ook nog steeds in het toestelhok. (vooral waar het lekt is het erg vies) Het aanvullen van doekjes en wc papier is nu wel goed.

Het lijkt er op dat er een nieuwe penningmeester beschikbaar is, dat is goed nieuws.

 

Oktober 2011.

Door de late zomervakantie is het te kort dag om eind okt/begin nov een uitvoering te houden en ook omdat er dan al begonnen moet worden met oefenen voor de dorpencompetitie. Het is wel jammer want 30-11’11 bestaat de gymver 60 jaar en het zou mooi geweest zijn als de uitvoering rond die datum plaatsgevonden zou hebben, maar die wordt dus verplaatst naar (april) 2012. Inmiddels zijn wel de datums van de dorpencompetitie bekend nl. zat 11 feb ’12 en bij voldoende deelname ook zat 10 maart “12. Ried mag deze wedstrijd organiseren. Maaike geeft aan dat de oefenstof nog steeds niet is aangepast en dat het niveau voor veel kinderen te hoog is.

De volleybal club heeft aangegeven wel apart van de gymver verder te willen omdat als ze wat willen dat altijd via het gymbestuur moet. Ze gaan ook altijd in de vakanties door terwijl de gym dat niet doet. Ons voorstel was om iemand van de volleybal (Karin de Boer) mee te laten draaien in het bestuur omdat volgens ons een apart volleybal bestuur niet haalbaar is. Maar hier hebben ze niet op gereageerd. Het volleybal net is niet vervangen, maar met tape (vast)gemaakt.

 

November 2011.

Ineens was er het bericht dat de gemeente 80.000 euro wou bezuinigen op sport en dat misschien de gymzaal in Ried zou worden gesloten of de gymzaal zou bij het dorpshuis moeten worden getrokken.

Voorzitter Itsje Zeinstra heeft samen met de voorzitter van dorpsbelang Ried Karin Scheffer een brief namens de gymnastiekvereniging geschreven met daarin de argrumenten waarom de gymzaal voor Ried behouden moet blijven. Dita Wielinga en Frouwkje Bartlema zijn namens het bestuur naar een raadsvergadering geweest. De volgende stap is nu dat het college van B&W contact met ons op zal nemen. (tot vandaag nog niets gehoord)

2 bestuursleden (Aukje Krol en Itsje Zeinstra) hebben een interactieve vergadering van dorpsbewoners en verenigingen in Ried bijgewoond. We moesten onze 3 grootste knelpunten doorgeven en deze werden daarna geinventariseerd en later in volgorde van belangrijkheid met elkaar besproken en nu kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gekeken. Onze knelpunten waren: het vinden van bestuursleden, terugloop van ledenaantal en de gymzaal. (2 van deze punten stonden in de top 3)

 

December 2011.

Op 5 december was er Pietengym en kregen de peuters en kleuters allemaal een pietendiploma en kregen ze snoepgoed in hun schoen.

19 december was alweer de laatste les van het jaar. Na 2 weken vakantie starten de lessen weer op 9 januari.

 

Januari 2012.

Er wordt druk geoefend voor de wedstrijd van de dorpencompetitie, wegens te weinig deelname is er dit jaar 1 wedstrijd op zaterdag 11 februari. Iedereen doet dan 2x zijn oefenstof en het beste resultaat telt. Er doen 25 leden van Ried mee.

 

Februari 2012.

Na veel voorbereidingen was dan de wedstrijd in Ried, het was nog even spannend of het door kon gaan omdat er die week sprake was van een 11-stedentocht. Maar woensdags voor de wedstrijd werd de 11-stedentocht afgeblazen en kon alles gewoon doorgaan. Vrijdagavond alles zoveel mogelijk klaar gezet en zaterdagochtend om 7.45 uur waren de eerste mensen er al. Het was een drukke maar geslaagde dag en de volgende leden hebben een prijs gewonnen.

Jongens 6/7 jaar: 3e prijs Wiebe van Wier 4e prijs Rients Dijkstra. Meisjes 8/9 jaar: 2e prijs Maud Looge 8e prijs Hedwich v/d Veen. Meisjes 10/11 jaar: 5e prijs Nienke Suierveld. Jongens 8/9 jaar: 2e prijs Jasper Schinkel, 4e prijs Sido Bakker, 5e prijs Marten Dijkstra en 6e prijs Sander Spoelstra.
Iedereen kreeg nog een diploma en een vaantje mee naar huis. Het (mooie)diploma was ontworpen door Karin de Boer uit Peins. Het enige minpuntje was dat de heren van de OGF hadden besloten de oefenstof niet 2x achterelkaar te laten doen, maar eerst een andere groep hun wedstrijd te laten doen, nu moesten de kinderen (en ouders) heel lang wachten op de prijsuitreiking. Het was voor het eerst sinds jaren dat Ried weer eens een gymnastiekwedstrijd organiseerde en ook al waren er wat kleine foutjes, we kunnen toch terug zien op een mooie dag.

 

Maart 2012.

Er wordt besloten om de uitvoering uit te stellen tot na de grote vakantie, Maaike heeft te weinig tijd om het in april nog rond te krijgen. We hebben een oproep in de dorpskrantjes van Ried, Peins en Boer geplaatst om wat meer leden te krijgen, want het ledenaantal loopt nu wel heel erg hard terug.

We hopen dat dit effect zal hebben. De voorzitter besluit om nog 1 jaar langer aan te blijven omdat er nog steeds geen nieuwe voorzitter is gevonden.