Get Adobe Flash player

 

Jaarverslag 2013-2014

April
In deze maand is het Poiesz-feest en krijgen we de cheque aangeboden van de bij elkaar gespaarde sponsormunten. De jeugdleden die de meeste munten hebben verzameld mogen mee naar het feest waar ook verschillende artiesten zullen optreden. We krijgen het mooie bedrag van 887,- Ook worden we blij verrast met een kledingcheque van 500,- omdat we in het filiaal in Dronrijp de leukste actiedag hadden.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt besloten om de contributie per direct met 2,50 per lid, per kwartaal te verhogen. Dit omdat het financieel niet goed gaat en de contributie wel erg laag is, vooral in vergelijking met de uitgaven.

Mei
Het huishoudelijk reglement is erg gedateerd en wordt aangepast aan de hedendaagse normen. Ook kiezen we voor een nieuw logo, ontworpen door Hans Ruhl.

Juni
Dries geeft de laatste keer les, juf Maaike is voldoende hersteld van haar operatie en neemt de lessen weer voor haar rekening.

Juli
Op 1 juli is alweer de laatste les voor de zomervakantie. Omdat we er financieel niet zo heel goed voorstaan, wordt besloten dit jaar niets te gaan huren maar ouderwets te gaan ape-kooien. De kinderen worden deze les getrakteerd op limonade en een zakje chips.

De damesconditie-groep heeft deze dag een high-tea in Schalsum. De vereniging betaald hier de helft aan mee omdat ze nog een ‘uitje’ te goed hebben vanwege het 60-jarig bestaan.

Augustus
Eind deze maand vergaderd het bestuur weer en staan vooral de problematische financien op de agenda. De spaarrekening is in anderhalf jaar tijd gehalveerd. Eigenlijk had in de loop der jaren de contributie mee moeten stijgen met de stijgende kosten.

Omdat er erg weinig peuters zijn, besluiten we deze groep samen te voegen met de kleutergroep. Hierdoor kan de zaalhuur worden aangepast naar wekelijk 3 kwartier minder. Dit bespaart ons ruim 340,- euro op jaarbasis.
We gaan nadenken over de te nemen stappen of het evt. opzetten van acties.

September
Helaas zijn we genoodzaakt de contributie te verhogen. Alle leden worden middels een briefje hiervan op de hoogte gebracht. Om het financieel dragelijk te houden wordt voorgesteld om maandelijks de contributie te gaan innen i.p.v. per kwartaal.

Oktober
We beleggen een extra ledenvergadering begin deze maand om de contributieverhoging toe te lichten en evt. meer inzicht in de financien te geven. Er komt niemand van de leden opdagen en er maakt ook niemand bezwaar tegen de contributieverhoging. Dit betekent dat de verhoging per direct kan ingaan.

Ondertussen zijn we een actie aan het voorbereiden om ook op die manier extra geld binnen te halen. Het idee is om koekjes te gaan verkopen.

November
Op zaterdag 2 november is het dan zover: de gehele dag staat in het teken van het verkopen van smoeltjes en speculaas. Veel van onze jeugdleden helpen mee en ook een aantal ouders dragen deze dag hun steentje bij. De verkoop is een succes, al blijkt aan het eind van de dag dat we wat teveel hebben ingekocht.

In deze maand maken we ook de overstap van de ING naar de Rabobank. Dit vanwege de kosten en het gemakkelijker kunnen incasseren.

December
Deze maand weer de traditionele pietengym. Alle kleuters krijgen een mooi pietendiploma en vinden na afloop iets lekkers in hun schoen. Voor de oudere jeugdleden staat een schaal met pepernoten en chocola klaar.
Alle hulpen van juf Maaike krijgen een chocoladeletter.

Ook worden er nieuwe gympakjes besteld; we hebben nog tot eind deze maand om de kledingcheque van Poiesz in te leveren.

Januari
Geen bijzonderheden te melden.

Februari
Het blijkt dat de mensen die normaal gesproken de dorpencompetitie organiseren zijn opgestapt, en het lijkt erop dat er daardoor dit jaar geen onderlinge wedstrijden zullen zijn.
In april zullen er een aantal andere verenigingen zelf onderlinge wedstrijden organiseren en we proberen of we hier bij aan kunnen sluiten.

Petra van Wier legt haar bestuursfunctie neer. Ze kan het niet meer combineren met haar andere bezigheden en heeft bovendien weinig affiniteit meer met de vereniging omdat haar kinderen inmiddels geen lid meer zijn.
We plaatsen meteen een oproepje voor een nieuw bestuurslid in het dorpskrantje. Hier komt geen reactie op.

Alle nieuwe gympakjes zijn inmiddels verkocht aan de leden. We konden ze aanbieden tegen een zeer aantrekkelijke prijs doordat we de bon van poiesz konden inzetten.

Maart
De laatste dozen met smoeltjes worden verkocht door een aantal enthousiaste leden!

April
Op 5 april zijn de onderlinge wedstrijden in de Trije in Franeker. Van onze vereniging doen ruim 20 leden mee. Er worden flink wat prijzen in de wacht gesleept. Bovendien ontvangt iedere deelnemer een mooi diploma en een medaille.