Get Adobe Flash player

 Notulen vergadering 7 januari 2013

Aanwezig: Itsje, Frouwkje, Fiona, Maaike, Anneke en Dita (not)
Afwezig: Petra

Poiesz jeugd-sponsor actie:
We beginnen de vergadering met de poiesz-actie. Volgende week dinsdag is er een bijeenkomst waar we bij aanwezig moeten zijn en dan moet ook een plan gepresenteerd worden met daarin onze ideeën over hoe we onszelf gaan promoten. Itsje en Frouwkje zullen hierbij aanwezig zijn.
We krijgen ws. een week toegekend waarin wij als vereniging ons kunnen presenteren. Als wij hier een keus in hebben gaan we voor week 13 (week voor pasen).
We besluiten de winkel dan te gaan versieren met blauw/witte slingers gemaakt van crepé-papier (hebben we nog over van de uitvoering), we kunnen hier ook hoepels mee omwikkelen en die dan ophangen (evt. met een foto-collage erin). Verder kunnen we de club-vlag ophangen en nog wat truien van de vereniging.
Op vrijdag en zaterdag kunnen we met wat jeugdleden (in tenue) in de winkel gaan staan en dan de winkelende mensen om de munten vragen. We kunnen wat matjes meenemen en de kinderen kunnen dan evt. nog wat laten zien (koprollen o.i.d.)
Het lijkt ons ook leuk om dan blauwe en witte ballonnen uit te delen (op een stokje met een kaartje eraan met het logo van de vereniging erop). Frouwkje informeerd bij Haanstra of zij stokjes willen leveren.

Fiona oppert nog een kleur-/teken middag te organiseren. De winkelende ouders kunnen hun kinderen dan bij ons achterlaten en dan kunnen ze kleurplaten die met gym te maken hebben kleuren. We weten niet of dit te realiseren is qua ruimte.

Er moet binnenkort een stukje in het dorpskrantje van Ried en Peins dat onze vereniging meedoet met de jeugdsponsoractie en of iedereen de muntjes wil schenken aan onze vereniging. Muntjes kunnen dan worden ingeleverd bij het bakkerswinkeltje (moet nog wel gevraagd worden) of Fiona. Ook is het de bedoeling dat de jeugdleden aan het eind van de actie langs de deuren gaan om te vragen of mensen nog muntjes hebben.
Fiona wil samen met Herman wel een stukje schrijven voor de dorpskrantjes.

Maaike: Moet as. woensdag naar de chirurg omdat ze geopereerd moet worden aan een navelbreuk (opgelopen tijdens de uitvoering). Na deze afspraak zal ze worden opgeroepen voor de operatie. Ze kan dan ws. minstens 3 weken niet werken en we zullen dan vervanging moeten hebben. De naam Dries wordt genoemd; een bekende in de gymwereld en mogelijk beschikbaar. We spreken af dat Maaike woensdag na het bezoek aan de chirurg Itsje mailt over het hoe en wat en Itsje zal dan Dries benaderen.

Maaike geeft ook aan dat er een matje stuk is. Dit hoort bij zaalbeheer en moet dus via de Trije geregeld worden. Dita mailt de Trije en zal dan ook aangeven dat de zaal erg vies is. Ze zal navragen wanneer er precies wordt schoongemaakt en of dit ook in de vakanties gebeurt. Ook zijn de doekjes op en worden ze niet bijgevuld.

Op za. 9 feb. is de dorpencompetitie. Er hebben zich zo’n 25 jeugdleden opgegeven. Maaike heeft nog contact gehad met Peter over de oefenstof van de jongens. Deze was niet compleet. Ze heeft hem een link gestuurd met de R-oefenstof en bijbehorende uitleg.
We moeten er deze keer even op letten dat er op de briefjes voor de deelnemers duidelijk staat hoe laat ze aanwezig moeten zijn, dit was afgelopen jaar niet duidelijk.

Itsje geeft aan dat ze de kerstattenties voor Maaike en haar hulpen is vergeten. Binnenkort komt er alsnog een attentie hun kant op.

Anneke geeft aan dat ze graag de uitvoering wil evalueren; ze vondt het erg rommelig!
Het was ook niet zo goed geregeld en voorbereid allemaal; er was niemand geregeld voor de muziek en dus moest Frouwkje dat doen,terwijl ze geen idee had hoe dat werkte, Itsje wist niet zoveel van de invulling van de avond en had zich niet zo goed voorbereid op het aan elkaar praten , we hadden het banken sjouwen beter moeten regelen, de stroom had anders geregeld moeten worden (nu viel de stroom een paar keer uit).. Kortom we moeten de volgende keer beter voorbereiden en alles beter op papier zetten!!

Itsje geeft aan dat ze veel minder ‘feeling’ met de vereniging heeft nu er niemand van haar dochters nog op gym zit. Ze zou graag willen stoppen met het voorzitterschap. Anneke geeft aan dat ze deze taak wel wil overnemen naast haar werkzaamheden als penningmeester.

We kijken ook lavast naar een datum voor de jaarvergadering: als het kan zal deze gehouden worden op 10 april 2013 . In deze vergadering moet de contributie-verhoging en nieuwe statuten aan bod komen.
Fiona regelt de Rede.

Anneke geeft aan dat ze wel samen met Hans Ruhl de site van de gymvereniging wil onderhouden. Hans heeft aangegeven belangeloos een mooie nieuwe site op te willen zetten. Anneke vraagt Jan Wilbers of hij akkoord gaat; hij is nl. nu nog verantwoordelijk voor de site.

Tot slot nog een mededeling van Anneke de penningmeester; we hebben op de uitvoering incl. verloting 238,90 winst gemaakt!